15. 11. 2018

Čtvrtek 15. listopadu

M 6.A
 • násobení desetinných čísel
M 6.B
 • násobení desetinných čísel
M 6.C
 • násobení desetinných čísel
M 8.A
 • dalton: pythagorova věta
 • čtvrtletní práce: úterý 20. 11. druhá mocnina, odmocnina a pythagorova věta
M 9.AB
 • přijímačkové úlohy 5 (cv. 5)
 • funkce
  • vlastnosti funkcí
 • čtvrtletní práce: středa 21. 11. soustavy rovnic, slovní úlohy se 2 neznámými, funkce

14. 11. 2018

Středa 14. listopadu

M 6.A
 • násobení desetinných čísel
M 9.AB

9. 11. 2018

Pátek 9. listopadu

M 6.A
 • písemka: jednotky délky, obsahu, hmotnosti
 • násobení des. čísla přir. číslem
M 8.A
M 9.AB
Z 6.B
 • časová pásma

8. 11. 2018

Čtvrtek 8. listopadu

M 6.A
 • jednotky délky, obsahu, hmotnosti
 • písemka: pátek 9. 11. jednotky délky, obsahu, hmotnosti
M 6.B
 • písemka: jednotky délky, obsahu, hmotnosti
 • násobení des. čísla přir. číslem
M 9.AB

7. 11. 2018

Středa 7. listopadu

M 6.A
 • jednotky hmotnosti
M 6.B
 • jednotky délky, obsahu a hmotnosti
M 9.AB
 • cvičný přijímací test
Z 6.B
 • časová pásma

6. 11. 2018

Úterý 6. listopadu

M 6.B
 • jednotky hmotnosti
M 6.C
 • jednotky hmotnosti
M 8.A
seminář M
 • převody jednotek

2. 11. 2018

Pátek 2. listopadu

M 6.A
 • jednotky délky a obsahu
M 6.C
 • jednotky délky a obsahu
M 8.A
 • Pythagorova věta
  • rozhodování o pravoúhlosti
  • výpočet přepony a odvěsny
  • výpočty v obrazcích
M 9.AB
Z 6.B
 • určování zeměpisné polohy

1. 11. 2018

Čtvrtek 1. listopadu

M 6.A
 • jednotky délky a obsahu
M 6.B
 • jednotky délky a obsahu
M 6.C
 • násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000
M 8.A
M 9.AB
 • dalton: slovní úlohy se 2 neznámými
 • písemka: pátek 2. 11. slovní úlohy se 2 neznámými

31. 10. 2018

Středa 31. října

M 6.A
 • násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000
M 6.B
 • násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000
M 9.AB
 • rozbor cvičného testu k přijímacím zkouškám
 • slovní úlohy se 2 neznámými
Z 6.B
 • zeměpisná síť

26. 10. 2018

Pátek 25. října

M 6.A
 • písemka: porovnávání, zaokrouhlování, sčítání a odčítání desetinných čísel
 • násobení a dělení des. čísel 10, 100, 1000
M 6.B
 • písemka: porovnávání, zaokrouhlování, sčítání a odčítání desetinných čísel
 • násobení a dělení des. čísel 10, 100, 1000
M 6.C
 • písemka: porovnávání, zaokrouhlování, sčítání a odčítání desetinných čísel
 • násobení a dělení des. čísel 10, 100, 1000
M 8.A
 • pythagorova věta
  • rozhodování o pravoúhlosti trojúhelníku
  • výpočet přepony
  • výpočet odvěsny
M 9.AB
 • cvičný test k přijímacím zkouškám